Povestea Gloriei: TMJ

decembrie 6th, 2020 Comentariile sunt închise pentru Povestea Gloriei: TMJ

RO


La o cafea cu Gloria : The Mono Jacks

Îmi este dificil să găsesc, să aleg și să alătur cuvintele care merită această minunată experiență în doar câteva rânduri. Voi scrie mai multe după ce o veți vedea pe “Gloria”, pictata/punctată de mine, în toată splendoarea ei. Pentru mine întâlnirea și îmbrățișarea cu “Gloria” a avut multă, multă magie cum nu mi s-a dat deseori în viață să trăiesc. Îmi doresc din tot sufletul ca aceste emoții să adune multe, multe stele pe pământ și pe cer pentru Doru Trăscău și The Mono Jacks.

De formația The Mono Jacks m-am lipit acum în jur de doi-trei ani prin piesa “Gândurile” care s-a aruncat în cea mai adâncă și întunecată dintre cutiile mele negre. (Complicată conexiunea pe care am făcut-o cu această melodie…un pic pe lângă tema ei. Am tot vrut să o pictez dar ea nu şi nu! Nu a vrut să iasă așa cum simțeam că trebuie să trăiască pe pânză.) Alături de “Gândurile” se află “Unde ești” care leagă și dezleagă în mine cele mai prezente întrebări, vise, zbuciumuri foarte vechi și aparent oricând noi. Îmi place melanjul dintre melancolia, eleganța, tensiunea și profunzimea pieselor acestor oameni şi, nu în ultimul rând, apreciez foarte tare modul în care Doru Trascau se prezintă în lume. De dragul “filozofelii” țin să spun că întâlnirea cu muzica lor a coincis cu întâlnirea cu mine. Mai mult ca sigur și de acolo vine această bucurie de a-i asculta. Mi-am dorit “Gloria” din momentul în care am cunoscut “Gândurile”. Am spus că a fost magică povestea intersectării mele cu “Gloria” deoarece pe tot parcursul evoluției proiectului m-am, pur și simplu, bucurat. A decurs foarte lin și a venit însoțită de coincidențe frumoase. Una dintre acestea, care a ajutat foarte mult în acest proces: Gloria m-a găsit în momentul în care pe pânzele mele albe întindeam un lung covor roșu. Lucram și încă mai lucrez la o serie de picturi pe care am numit-o “Red carpet”. Personajul feminin din această temă este într-o căutare continuă. Ea forțează limite crezând că astfel își va găsi liniștea, sensul. Ea a ales să urce pe covorul roșu deoarece o enervează această “culoare” atât de mult pe cât o iubește. În mintea mea descrierea “Gloriei” s-a suprapus natural peste “Red carpet”. O altă coincidență simpatică pe care am aflat-o ulterior: Spunea Doru că piesa “Gloria” a fost la început o “joacă” în limba italiană. Acum, împrejurarea a făcut ca imginea “Gloriei” să se nască în Italia cu vreo două săptămâni după ce Doru a scris negru pe alb acest mesaj . Apoi “Gloria” a crescut când eram pe drum spre România și a ajuns la maturitate cu câteva zile înainte de Anul Nou. La începutul acestui an, Gloria l-a întâlnit pe Doru cu care sper că s-a împrietenit definitiv. Din punct de vedere vizual pe Gloria mi-am dorit-o misterioasă, cu mult rafinament și pe alocuri îndrăzneață și jucăușă. Mi-am închipuit-o ca pe o carte fără început și fără sfârșit… cu un “fir al vieții” infinit.

Din nou spun: A fost și este o deosebită onoare și plăcere să fac parte din această poveste! Mulțumesc mult Doru și colegilor tăi! Mult, mult succes!

De ascultat! „Noul album The Mono Jacks – Gloria este disponibil pe majoritatea rețelelor de distribuție digitală  https://smarturl.it/tmj-gloria


ENGL: Having a coffee with Gloria : The Mono Jacks

It is difficult for me to find, choose and put together in just a few lines the words that this wonderful experience deserves. For me, the encounter and the embrace with „Gloria” had a lot of magic that it is not as often for me to live in my life. With all my heart I wish that these emotions gather many, many stars on Earth and in the sky for Doru Trăscău and The Mono Jacks.

I got glued to The Mono Jacks band two or three years ago through the song “Gândurile” which threw itself into the deepest and darkest of my black boxes. (Complicated the connection I made with this song… a little tangent to the theme though! I always wanted to paint it but it didn’t want to come out the way I felt it had to live on the canvas.).

Along with “Gândurile” is also “Unde ești” which entangles and unravels in me the most present questions, dreams, very old struggles and apparently at anytime new ones. I like the melange of the melancholy, the elegance, the tension and the depth of these people’s songs and, last but not least, I really appreciate the way Doru Trăscău presents himself in the world. For the sake of „philosophising” I would like to say that meeting with their music coincided with meeting with myself. More than sure this joy of listening to them comes from this. I wanted „Gloria” from the moment I met “Gândurile”.

I’ve said that bumping into „Gloria” was magical because throughout the whole evolution of the project I was purely happy. It flowed very smoothly and came accompanied by beautiful coincidences. One of them, which helped a lot in this process is that „Gloria” found me when I was laying on a long red carpet on my white canvas. I was and still am working on a series of paintings that I called „Red carpet”. The female character in the theme is in a continuous search. She pushes boundaries, believing that this is how she will find her peace, her meaning. She chose to climb the red carpet because this „colour” annoys her as much as she loves it. In my mind the description of „Gloria” naturally overlapped with „Red carpet”. Another nice coincidence I found out later: Doru said that the song „Gloria” was at first a „game” in Italian. Now, circumstances were that my image of Gloria was born in Italy about two weeks after Doru wrote black (blue ) on white this the message Then, Gloria grew when I was on the road to Romania and reached maturity a few days before the New Year. Earlier this year, Gloria met Doru with whom I hope she became friends forever. From a visual point of view, I wanted Gloria to be mysterious, with great refinement and at times daring and playful. I imagined it as a book without beginning and without end… with an infinite „thread of life”.

Again I say: It was and it is a great honor and pleasure to be part of this story! Thank you very much Doru and your colleagues!

Wishing you much success!

To listen to! The new album The Mono Jacks – Gloria is available on most digital distribution networks ► https://smarturl.it/tmj-gloria

Tagged , ,